obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
Bedenktijd bij koop op afstand
Wanabo
Wie weet komt het volgende nog eens van pas.


Wanneer verkopers bij een koop via internet consumenten niet goed op hun rechten wijzen, snijden zij zichzelf in de vingers. De bedenktijd van 7 werkdagen waarin van de koop kan worden afgezien, wordt dan namelijk automatisch verlengd met 3 maanden. En die situatie doet zich vaker voor dan gedacht. Overigens zijn er meer regels die van toepassing zijn op internetaankopen waar niet iedereen bij stilstaat. Daarom in dit artikel een toelichting.J. Ytsma bestelt via internet een laptop bij Computerpirates. Het tft-scherm bevat echter enkele pixelfouten, reden voor de koper Computerpirates te vragen het apparaat om te ruilen. Nee, wordt gezegd, de pixelfout is geen reden tot omruil, want deze valt niet onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Ytsma wijst nog op de duidelijke uitspraak van de Geschillencommissie Computers dat pixelfouten niet hoeven te worden getolereerd, maar ook dat helpt niet. Een andere commissie zal er ongetwijfeld weer anders over oordelen, meent Computerpirates.
Ytsma beroept zich ook nog op de periode van zeven dagen waarbinnen hij volgens de regels die gelden bij een aankoop via internet nog van de koop kan afzien, maar ook dat vindt geen gehoor. “De verzegeling van de doos waarin de computer verpakt zat is verbroken en de computer is in gebruik genomen, dus dan kunt u niet meer teruggeven”, is het argument.
Dat is onzin. De regeling ‘Koop op afstand’ biedt kopers de mogelijkheid het gekochte eerst te beoordelen voordat een besluit om de spullen terug te sturen worden genomen. En dat kan alleen als een verpakking wordt geopend.
Als Ytsma bij ons aanklopt voor advies zijn de zeven dagen bedenktijd inmiddels verstreken, maar hij heeft toch nog de mogelijkheid de koop alsnog te ontbinden. Computerpirates heeft hem namelijk niet tijdig gewezen op de garantievoorwaarden en daardoor heeft Ytsma volgens de wet alsnog een extra termijn van 3 maanden gekregen om de koop te ontbinden. Daarvan maakt hij dan ook gebruik.

Wat is koop op afstand?
Het voorval met Computerpirates maakt duidelijk dat consumenten die via internet kopen mogelijkheden hebben die niet altijd bekend zijn. Maar wel nuttig om te weten.
De regeling ‘koop op afstand’ (officieel ‘Overeenkomsten op afstand’) heeft betrekking op koopovereenkomsten die worden afgesloten met consumenten (dus niet met zakelijke partijen) zonder dat er een direct contact is tussen verkoper en koper. Populair omschreven kan daaronder worden verstaan: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dus bestellingen die worden gedaan via internet, telefoon, schriftelijk e.d. vallen onder het begrip koop op afstand.
Wie in een winkel iets koopt, weet gewoonlijk wat hij krijgt voor zijn geld. Het product kan dan bekeken en beoordeeld worden. Dat ligt anders bij een koop op afstand en daarom biedt de wet de consument in dergelijke situaties extra bescherming.
De meest belangrijke is dat de koper binnen zeven werkdagen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen alsnog kan afzien van de koop. Er hoeft daarbij geen reden te worden opgegeven waarom de koop niet doorgaat; de mededeling op zich is voldoende.
Belangrijk bij een verkoop op afstand is ook dat de verkoper bepaalde informatie moet geven, bijvoorbeeld over die bedenkperiode. Doet hij dat niet, dan wordt de termijn van 7 dagen automatisch met nog eens 3 maanden verlengd. Dat tikt fors aan, zeker als wordt bedacht dat zulke informatie heel vaak niet wordt gegeven.

ADSL
Denk maar aan breedbandaanbiedingen die worden gedaan. Want welke provider wijst er op dat u binnen een bepaalde periode van de aanbieding kunt afzien?* Natuurlijk zitten internetproviders er ook niet op te wachten om dit echt bekend te maken. In het internetwereldje geldt, als het om breedbandabonnementen gaat, nog steeds zo’n beetje de ‘aanbieding-van-de-dag’. Continue zijn er actie- en voordeelaanbiedingen zoals een gratis modem, gratis aansluitkosten, of een voordeeltarief gedurende een bepaalde periode. Daarmee worden klanten gelokt, maar als die weten dat ze een bedenktijd hebben en binnen die periode een nog aantrekkelijker aanbieding zien, dan is het zeker niet ondenkbaar dat ze met de concurrent in zee gaan.
En die bedenktijd is er zeker, want het kan enige tijd duren voordat er, nadat de aanvraag is ingediend, ook daadwerkelijk een ADSL-aansluiting tot stand komt. Vanaf het moment dat de consument eenmaal gebruik maakt van de dienst (in dit geval het breedbandsignaal) is de bedenktijd automatisch beëindigd, zegt de wet. In ieder geval geldt dat, zolang de (eventueel met drie maanden verlengde) bedenktijd geldt, iemand kan overstappen naar een andere provider die inmiddels een aantrekkelijker aanbieding in petto heeft.Grove lijnen
Tot zover enkele praktijkvoorbeelden die aangegeven hoe een en ander kan uitpakken. Bedacht moet worden dat de regeling hier even in grove lijnen is weergegeven. Want het gaat om een aantal wetsartikelen en dan zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen en gelden er uiteraard diverse mitsen en maren.
Omdat het kopen op afstand steeds vaker voorkomt, kan het toch nuttig zijn wat meer van die regeling af te weten. Hieronder wordt daarom ingegaan op een aantal onderdelen daaruit. Direct ontleend aan de wet, dus wat drogere kost, al is geprobeerd het makkelijker leesbaar weer te geven dan de oorspronkelijke wetsteksten. Maar voor wie wil weten hoe het officieel zit, is onderaan het artikel een link te vinden die naar de volledige wetstekst ‘Overeenkomst op afstand’ verwijst.

Noodzakelijke informatie
Voordat de koop op afstand wordt gesloten, moet de verkoper de koper op een duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie geven:
a. de (adres)gegevens van de verkoper;

b. de belangrijkste kenmerken van hetgeen wordt gekocht;

c. de koopprijs, inclusief BTW;

d. afleveringskosten (als deze in rekening worden gebracht);

e. hoe kan worden betaald en de manier waarop wordt afgeleverd;

f. de eventuele bedenktijd om de koop te ontbinden (deze geldt niet voor bepaalde producten, zie hieronder);

g. de tariefkosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld telefoonkosten) als deze hoger zijn dan het basistarief;

h. de periode dat het aanbod en de prijs gelden;

i. de minimale duur van de overeenkomst als de verkoper gedurende een bepaalde periode iets levert (bijvoorbeeld wanneer het om een abonnement gaat).

Is de koop eenmaal gesloten, dan geldt in ieder geval ook nog dat de koper:

1. de hiervoor vermelde informatie is/wordt aangeboden op, zoals dat heet, een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld op schrift);

2. wordt gewezen op de mogelijkheid de koop binnen een bepaalde periode te ontbinden en dat hem hooguit de kosten voor het terugsturen van het gekochte in rekening kan worden gebracht;

3. het bezoekadres van de verkoper krijgt waar een klacht kan worden ingediend;

4. de garantiegegevens krijgt en de m.b.t. de koop aangeboden diensten (indien van toepassing);

5. te horen krijgt hoe de overeenkomst kan worden opgezegd als de koop minstens een jaar of onbepaalde tijd duurt (bijvoorbeeld bij een abonnement).Uitzonderingen
Geeft de verkoper de koper bovenstaande informatie niet, dan zijn de gevolgen niet mis: de periode waarin van de koop kan worden afgezien wordt dan automatisch met drie maanden verlengd.
Maar overal gelden uitzonderen, dus ook hier. Want niet voor alles geldt de bedenktijd van 7 dagen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur. Logisch, want zulke producten zijn makkelijk te kopiëren. Hetzelfde geldt voor kranten en tijdschriften. Daarnaast zijn er nog wat logische uitzonderen: zaken die een prijs hebben die gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt (denk aan aandelen), die tot stand zijn gebracht volgens de wensen van de koper en daardoor niet meer gewoon kunnen worden verkocht en producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Ook producten of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijv. afgenomen sms-diensten) of snel kunnen bederven of verouderen (niet na 6 dagen klagen dat de oorspronkelijk verse slagroomtaart wat zuur is geworden) vallen onder de uitzonderingen.

Via deze link is de volledige wetstekst van 'Overeenkomsten op afstand' te lezen.

* Wanadoo heeft dit wel opgenomen in de algemene voorwaarden.

Aanvullende informatie:

Zie ook "Meeste webwinkels voldoen niet aan EU-wetgeving".

Bron: Computerconsument
Kies BBcode image, plak in handtekening.

?id=1wqxcou
speed-testing
 
Richard
Inderdaad heel interessant om te vermelden, deze was mij bekend maar inderdaad heel veel mensen niet.

Wel heb ik er nog een vraag over. Het gaat hoofdzakelijk om koopovereenkomsten in deze tekst. En koop ongedaan maken etc.
Bij aangaan van een adsl contract is er echter wel sprake van "aanschaf op afstand" maar niet van "koop" want het gaat om iets tijdelijks (1 jaar abonnement) en niet om een koop (die in principe vor altijd is).

Daardoor zou het wel eens kunnen zijn dat bepaalde rechten die je bij een koop overeenkomst hebt, niet of slechts deels gelden bij abonnement afsluitingen c.q. huurovereenkomsten op afstand bijv. die periode van 7 dagen niet automatisch verlengt word naar 3 maanden.

Ik weet niet of dit op die verlenging 7 dagen van toepassing is, maar is er wellicht meer bekend over het genoemde verschil tussen koopovereenkomst en abonnement afsluitingen?

Greetings, Richard.
 
Optimist
@Richard: ik denk dat hetzelfde geldt voor het afsluiten van allerlei andere contracten. In het verleden heb ik gewerkt aan het bestelproces van een ISP en daarin wordt standaard een cool-off periode gehanteerd voordat er actie ondernomen wordt.

Een relatief groot deel van de levertijd van je DSL verbinding heeft te maken met deze pauze in het bestel- en leveringsproces. In principe is het grootste deel van het bestelproces geautomatiseerd waarbij het configureren van de DSLAM geautomatiseerd is en waarbij het werk van de technicus in de KPN centrale ook automatisch wordt ingepland, de CPE wordt verstuurd alsmede eventueel huisbezoek indien thuisinstallatie gewenst is.

Zoals je je kunt voorstellen in het complete bestel- en leveringsproces tamelijk ingewikkeld met veel afhankelijkheden (voorraadbeheer van CPE, toeleveranciers, de juiste volgorde van het inplannen van activiteiten, controle op beschikbaarheid, het starten van het billing proces, controle op PSTN/ISDN, tenaamstelling PSTN/ISDN, et cetera).

Optimist
 
Richard
Niet elke ISP hanteerd deze cool-off periode. Bij Quicknet heb je dat bijvoorbeeld wel (7 dagen bedenktijd tenzij je apart op het formulier vermeldt dat je die niet wenst), bij TweakDSL bijv. weer niet, daar wordt alles gewoon in gang gezet.

Ik heb er laatst eens wat over zitten lezen, grote delen gelden ook voor allerlei andere contracten waaronder ook adsl contracten, maar er zijn ook bepalingen die niet van toepassing zijn bij isp's en adsl en telefooncontracten.
Er is namelijk ook verschil tussen koop en huur en contractwerking.

Dus het is wel verstandig om daarop te letten en er niet klakkeloos van uit te gaan dat je die regels overal voor kunt gebruiken wat op afstand besteld word.

Vandaar dat ik me dat afvroeg en na wat rondlezen in de tussentijd lijkt het er ook op dat er verschillen zijn.

Maarja het is wel handig en een gewaarschuwt mens telt voor 2, dus als de lezers gewoon even verder kijken dan hun neus lang is en evt. navraag doet hoe de regelingen zijn, dan komt men al een heel eind.
Gewijzigd door Richard op 14 december 2006, 18:46
Greetings, Richard.
 
alexanderpas
Het is niet toegestaan om bepalingen in de algemene voorwaarden te vermelden welke strijdig zijn met het burgelijk wetboek.
 
rrozema
Als je het dan heel precies wilt zeggen: het is wel toegestaan om bepalingen op te nemen die in tegenspraak zijn met het burgelijk wetboek, maar die zullen voor een rechtbank nooit stand houden.

Maar om je gelijk te krijgen moet je dan Orange wel eerst in de rechtbank zien te krijgen en dat kan best wel eens lastig blijken. Een rechtzaak opstarten is namelijk duur en de meeste advocaten en rechters willen voor dit soort 'kleine bedragen' geen zaak beginnen. Dus ook al heb je het gelijk helemaal aan je kant, je krijgt gewoon je recht niet. Het leven is gewoon niet altijd eerlijk...

Tenzij je je verenigt met een grote groep mensen met hetzelfde probleem, zoals bijvoorbeeld tv-programma's als radar etc, of bepaalde sites dat kunnen doen, want dan kun je met meerdere mensen tegelijk een zaak beginnen.
 
mesa57

Quote

Richard schreef:
Ik weet niet of dit op die verlenging 7 dagen van toepassing is, maar is er wellicht meer bekend over het genoemde verschil tussen koopovereenkomst en abonnement afsluitingen?

Bij ADSL gaat het om een overeenkomst in tijd. Net zoals een huurovereenkomst bijvoorbeeld. We noemen die ook wel te leveren diensten. Ook voor overeenkomsten van diensten die op afstand besteld worden geldt dat de overeenkomst binnen 7 werkdagen van totstandkoming zonder redenen van opgaaf beeindigd kan worden.

Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld financiele diensten.

*toevoeging*

Voor diegene die het allemaal nog eens willen nalezen :
www.wetten.nl
- Burgelijk wetboek (boek 7)
- Titel 1
- Afdeling 9a
- Artikel 46a tm 46j
Gewijzigd door mesa57 op 14 juli 2007, 11:45
 
alexanderpas

Quote

rrozema schreef:
Maar om je gelijk te krijgen moet je dan Orange wel eerst in de rechtbank zien te krijgen en dat kan best wel eens lastig blijken. Een rechtzaak opstarten is namelijk duur en de meeste advocaten en rechters willen voor dit soort 'kleine bedragen' geen zaak beginnen. Dus ook al heb je het gelijk helemaal aan je kant, je krijgt gewoon je recht niet. Het leven is gewoon niet altijd eerlijk...
wie zegt dat de klant diegene is die de rechtszaak opstart...

en dan heb je daarvoor nog het hele proces van aanmaningen, incassobureau, rechtsbijstand, deurwaarders (die teruggestuurd worden naar hun opdrachtgever en daar de kosten verhalen), etc. etc. etc.
Gewijzigd door alexanderpas op 08 december 2007, 18:44
 
steeld
volgens mij hoef je niet persé als bedrijf de cooloff te hanteren, wanneer de klant zelf zegt dat het niet hoeft. In principe word het gesprek vast gelegt bij alle telefonische verkopen
 
TCP_IP
Toch wel, blijft koop-op-afstand.
Iedereen heeft recht op bedenktijd.
Wat in het gesprek besproken is kan net zo goed een impulsaankoop zijn geweest en je kunt er spijt van hebben gekregen.
Transmission Control Protocol over Internet Protocol

Voor al je Windows en PC problemen kun je terecht op [url]www.xpvista.nl[/url
 
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Bedenktijd bij koop op afstand', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
Te koop: ADSL2+/VoIP modem (TP-Link TD-VG3631) Vraag & Aanbod van tweedehands apparatuur : 14 13 dec 2017
Opzeggen bij Verhuren (koop)woning Algemeen : 5 03 dec 2014
afstand meten hoe ? Snelheid : 14 24 jul 2012
Snelheid tov afstand/ adsl statistieken Snelheid : 18 06 aug 2010
Snelheid lijkt traag vergeleken met afstand tot telefooncentrale Snelheid : 4 06 jun 2010